Retourbeleid

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Je hebt het recht om jouw bestelling terug te sturen zonder vermelding van een reden en zonder betaling van boetes, binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het ontvangst van de artikelen. Dit recht wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. Als je wenst dit recht uit te oefenen, volstaat het wanneer je ons via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring op de hoogte stelt dat je de overeenkomst wenst te herroepen.

Wij vragen je om deze verklaring te mailen naar onze klantendienst. Ondanks dat je niet verplicht bent te vermelden waarom je de goederen terug wenst te sturen, willen we vragen de reden toch mee te delen. Zo kan onze klantendienst nagaan of we je nog verder kunnen helpen. 

Om te helpen met jouw retournering hebben wij een modelformulier toegevoegd. Je kan gebruikmaken van dit formulier, maar bent hier niet toe verplicht. Hou er in ieder geval rekening mee dat je ons op de hoogte moet brengen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Waar rekening mee houden?

Volgende voorwaarden zijn belangrijk en moeten nageleefd worden indien je jouw bestelling wenst terug te sturen.

Informatieverschaffing

  • Breng ons op de hoogte voordat de termijn verstrijkt;
  • Vermeld hierbij zeker jouw adres, naam, bestelnummer en aankoop- en ontvangstdatum (zie ook het modelformulier ter info).

Terugsturen

  • Je bent verplicht de producten terug te sturen naar of te overhandigen aan De Houtbeer, Gaspeldoornstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem;
  • De termijn hiervoor is binnen maximum 14 kalenderdagen nadat je ons op de hoogte hebt gebracht van jouw wens om af te zien van jouw aankoop;
  • Directe terugzendkosten zijn voor jouw rekening, alsook het risico van het transport;
  • Stuur de goederen terug in originele staat, inclusief labels en indien mogelijk met originele verpakking. Indien de originele verpakking niet meer intact is, vragen we de producten zorgvuldig te verpakken op de manier zoals verpakt tijdens de levering;
  • Voeg ook steeds de originele pakbon alsook jouw verklaring dat je wenst af te zien van jouw aankoop toe aan de retourzending.

Terugbetaling

  • Wij inspecteren alle teruggezonden artikelen eerst aandachtig en gaan na of ze nog in originele staat zijn;
  • Eventuele kosten door waardevermindering van de producten bijvoorbeeld door gebruik of montage, zullen in rekening gebracht worden;
  • Wij storten jouw betaling terug inclusief de standaard leveringskosten, maar verminderd met eventuele waardeverminderingen. Dit van zodra wij alle artikelen terug ontvangen hebben.

Bij eventuele vragen, kan je je wenden tot onze klantendienst.