Prijsinformatie

Welke prijzen zie je?

De prijzen in onze webshop zijn steeds:

  • uitgedrukt in euro
  • inclusief btw
  • eenheidsprijzen, dus geen meter- of m²-prijzen

Professionele klanten met een account zien de prijs exclusief btw. Check onze pagina voor professionele klanten voor meer informatie hierover.