Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Ondernemingsgegevens
Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Prijs
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Online aankopen
Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst, levering en ophaling
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7: Herroepingsrecht
Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 9: Klantendienst
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Artikel 11: Privacy
Artikel 12: Gebruik van cookies
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Artikel 15: Bewijs
Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Ondernemingsgegevens

De Houtbeer BV
Gaspeldoornstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem
+32492411474
info@dehoutbeer.be
0758.619.974
BE 0758.619.974
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van De Houtbeer, een BV met maatschappelijke zetel te Gaspeldoornstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem, BTW BE 0758.619.974, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Houtbeer moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Houtbeer aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De professionele Klant die BTW-plichtig is, kan zich als dusdanig registreren en een account aanmaken op de website. De registratie zal door de website gevalideerd worden in het platform “VIES on-the-web” van de Europese commissie. Indien het aangegeven BTW-nummer geldig is, is de registratie succesvol en heeft de BTW-plichtige klant toegang tot de website waarop alle prijzen worden uitgedrukt in EURO, maar exclusief BTW. De professionele klant, werkzaam in de bouw- of houtsector zal een voordeligere prijs dan de consumentenprijs kunnen genieten.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit ook voor de professionele Klant apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Houtbeer niet. De Houtbeer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie aangaat, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Houtbeer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Houtbeer. De Houtbeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant doorloopt de volgende bestelprocedure op de website om zijn online aankopen uit te voeren:

 • De Klant kan de productencatalogus online raadplegen op de website. Hij kan hiervoor zoeken tussen alle producten, detailleren tot op categorieniveau of zelfs gericht zoeken via de zoekbalk bovenaan de website. De website heeft bovendien meerdere filtermogelijkheden om gericht te zoeken;
 • De Klant kiest het gewenste product uit en klikt door naar de detailinformatie van het product. Daar kiest de Klant de gewenste hoeveelheid en indien van toepassing, de geschikte afmetingsvariant. De Klant plaatst dit product in de winkelwagen afhankelijk van de beschikbare voorraad die aangegeven wordt op de website. Dit proces kan de Klant herhalen voor ieder product dat de Klant wenst te bestellen;
 • Indien de Klant alle gewenste producten in de winkelwagen geplaatst heeft, kan hij de winkelwagen raadplegen door op de voorziene knop op de pagina te klikken. Hier kan de Klant een controle uitvoeren op de juistheid van de producten en de gewenste hoeveelheden. Indien er producten ontbreken, kan de Klant steeds terug naar de online productencatalogus om extra producten toe te voegen aan de winkelwagen. Indien er te veel producten in de winkelwagen geplaatst werden, kan de Klant ze hier ook verwijderen of de hoeveelheid van een product verlagen. Indien de winkelwagen werd gecontroleerd, dient de Klant dit te bevestigen door te klikken op de voorziene knop en zo de afrekenprocedure te initiëren;
 • De Klant wordt geleid naar de afrekenpagina. Echter verbindt de Klant zich op dit moment nog niet tot de aankoop van zijn bestelling. Als de Klant niet ingelogd is op de website, krijgt de Klant hier de keuze om zich in te loggen of te registeren indien hij nog geen account heeft aangemaakt. De Klant heeft daarnaast de mogelijkheid om zich niet in te loggen en “anoniem” de bestelling te plaatsen. Anoniem een bestelling plaatsen betekent dat de Klant zijn naam, adres en contactgegevens zelf dient aan te vullen. De ingelogde Klant dient dit niet te doen aangezien deze informatie uit zijn account wordt overgenomen. De ingelogde Klant heeft wel steeds de mogelijkheid om zijn verzend- en/of facturatiegegevens aan te passen, of om nieuwe gegevens toe te voegen en/of op te slaan. Het is te allen tijde belangrijk dat de postcode in het juiste formaat wordt ingegeven, indien niet zal de website hiervan melding maken.
  Na het toevoegen van de juiste verzend- en facturatiegegevens, dient de Klant de mogelijke verzendkosten te berekenen door middel van de daarvoor voorziene knop. De Website berekent op basis van de verzendgegevens die de Klant heeft toegevoegd, welke verzendmethodes beschikbaar zijn en de bijhorende prijs. De klant dient hieruit een keuze te maken. Indien er slechts 1 verzendmethode beschikbaar is, wordt deze automatisch geselecteerd. Meer informatie over de levervoorwaarden is terug te vinden in artikel 5 van dit document. 
  Het is aangeraden dat de Klant nog een laatste controle uitvoert op de juistheid van zijn gegevens, op de producten die hij in de winkelwagen geplaatst heeft en de prijs die hiervoor betaald dient te worden. Als de Klant producten wilt wijzigen, zijn gegevens wilt aanpassen of de verzendmethode wenst te wijzigen, is dit nog mogelijk. Indien de Klant wilt overgaan tot de bestelling, dient de Klant de algemene voorwaarden te accepteren en verder te gaan naar de betaling door op de voorziene knop te klikken. Indien informatie ontbreekt, zal de website hier melding van maken. De website voert een controle uit op juist formaat van postcode, op het selecteren van een verzendmethode, op het accepteren van de algemene voorwaarden,… Indien er volgens de website geen informatie ontbreekt of onjuist is, zal de Klant naar de betalingsomgeving worden gebracht;
 • In de betalingsomgeving heeft de klant de keuze uit verschillende betaalmethoden. De Klant dient de gewenste betaalmethode te selecteren en de verdere stappen voor betaling te volgen. 
 • Na succesvolle betaling wordt de Klant terug naar de website gebracht. Hier geeft de website de Klant de melding dat zijn bestelling voltooid is en succesvol geplaatst werd. Tevens het bijhorende bestelnummer op de Website wordt weergegeven. Daarnaast krijgt de Klant een bevestiging van zijn bestelling op mail, direct na de aankoop. De overeenkomst is pas gesloten nadat De Houtbeer het bericht van succesvolle betaling toont op de websitepagina of van zodra de bevestigingsmail beschikbaar is op de server waarop de mailbox van het door de Klant opgegeven e-mailadres, zich bevindt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:  

 • Bancontact
 • Belfius-betaalknop
 • KBC/CBC-betaalknop
 • iDEAL
 • SEPA-overschrijving op rekeningnummer BE66737052903843

De bovengenoemde betaalmethoden worden de Klant gratis ter beschikking gesteld door De Houtbeer. Deze methoden kunnen alleen toegepast worden tijdens het bestelproces. Betalen bij levering, afhaling of achteraf betalen is niet mogelijk.

De Houtbeer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst, levering en afhaling

De Houtbeer verwerkt bestellingen iedere werkdag van 09:00u tot 17:00u. Bestellingen ontvangen en volledig betaald na 17:00u zullen de eerstvolgende werkdag onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwerkt worden. 

Tijdens de afrekenprocedure berekent de website de beschikbare levermethodes op basis van het opgegeven adres en de bestelde producten. Volgende methodes zijn beschikbaar:

 • Gratis afhaling voor alle Belgische en Nederlandse klanten, ongeacht de producten in de bestelling;
 • Verzending met pakketjesdienst voor alle Belgische en Nederlandse klanten, enkel indien de producten door een pakketjesdienst verzonden kunnen worden. De website geeft deze mogelijkheid aan. De kostprijs van deze dienst is afhankelijk van de producten die de Klant bestelt en het bestemmingsland. Zo zijn stalen van houtproducten gratis leverbaar in België, levering naar Nederland kost de Klant €2. Voor alle producten die leverbaar zijn met een pakketjesdienst, zal steeds een kostprijs berekend worden door de website;
 • Verzending door De Houtbeer tegen een kost te betalen door de Klant. Verzending door de Houtbeer is enkel mogelijk voor bepaalde regio’s. De kost van het transport is enerzijds afhankelijk van de regio waarin het afleveradres zich bevindt, anderzijds van het totale orderbedrag.

Onderstaande tabel toont de leverkosten die De Houtbeer hiervoor aanrekent. Deze kosten worden duidelijk apart vermeld bij de afrekenprocedure:

Orderbedrag Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
€0 - €749,99 €30 €60 €90 €115 OP AANVRAAG
€750,00 - €1.249,99 €25 €50 €75 €95
€1.250,00 - €1.999,99 €20 €40 €55 €70
€2.000,00 - €3.499,99 €0 €25 €40 €50
> €3.500,00 €0 €0 €15 €30

 

 


De zones worden ingedeeld op basis van de eerste twee cijfers van de postcode. Voorlopig werd deze indeling enkel gemaakt voor de Belgische en Nederlandse postcodes. Onderstaande overzichten geven respectievelijk aan welke Belgische postcodes en welke Nederlandse postcodes tot zones 0, 1, 2 en 3 behoren:

Zone-indeling Belgische postcodes
POSTCODES Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3
35xx 37xx 22xx 10xx 23xx
36xx 38xx 24xx 11xx 25xx
39xx   32xx 12xx 26xx
    33xx 18xx 28xx
    34xx 19xx 29xx
      20xx 30xx
      21xx 31xx

 


 

Zone-indeling Nederlandse postcodes
POSTCODES Zone 1 Zone 2 Zone 3
60xx 55xx 50xx
61xx 56xx 51xx
62xx 57xx 52xx
63xx 59xx 53xx
64xx   54xx
    58xx
    65xx 
 

Belgische en Nederlandse postcodes die niet tot zone 0, 1, 2 of 3 behoren, vallen automatisch onder zone 4. Daarnaast behoren de postcodes van alle andere Europese landen ook onder zone 4. Verzending naar deze zone is steeds op aanvraag. Contacteer onze klantendienst voor een voorstel op maat.

Bij levering van de bestelling is De Houtbeer niet verantwoordelijk voor foutief ingegeven adresgegevens door de Klant. Eventuele meerkosten zijn bijgevolg niet ten laste van De Houtbeer, maar zullen aangerekend worden aan de Klant.
Bovendien is het bij de levering door De Houtbeer (dus niet geldig bij verzending met pakketjesdienst) belangrijk om volgende maatregelen in acht te nemen:

 • Levering gebeurt steeds aan de straatkant door middel van een meeneemheftruck of kraan
 • De Klant dient voldoende ruimte te voorzien aan de straatkant, waar de goederen geleverd zullen worden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, stelt De Houtbeer de bestelde producten beschikbaar binnen 5 werkdagen onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden vanaf de werkdag volgend op de dag van ontvangst van de volledige betaling. Bestellingen worden dus niet verzonden en zijn niet beschikbaar voor afhaling zo lang het volledige orderbedrag niet betaald werd.
De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel uit van de overeenkomst. Indien de opgegeven termijn overschreden wordt, zal De Houtbeer samen met de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele overschrijding van de termijnen, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst of betaling van schadevergoeding ten voordele van de Klant.

De Houtbeer zal de bestelling verwerken vanaf de werkdag volgend op de dag waarop de betaling ontvangen werd. Hierbij houdt De Houtbeer rekening met de gekozen levermethode:

 • Indien de Klant voor gratis afhaling gekozen heeft, zal De Houtbeer een afspraak voor afhaling inplannen met de Klant. Zo lang deze afspraak niet ingepland werd door De Houtbeer, zijn de goederen niet beschikbaar voor afhaling. Zoals omschreven, is deze dienst volledig kosteloos voor de Klant.
 • Indien de Klant voor verzending met een pakketjesdienst heeft gekozen, zal De Houtbeer de Klant melden wanneer het pakket bij De Houtbeer vertrekt. Daarna zal de desbetreffende pakketjesdienst verder contact opnemen over de precieze leverdatum en -mogelijkheden. Zoals omschreven, is de kostprijs van deze dienst afhankelijk van het product dat de Klant bestelt. Stalen van houtproducten kunnen bijvoorbeeld volledig kosteloos verstuurd worden voor de Klant.
 • Indien de Klant voor verzending door De Houtbeer tegen een extra kost gekozen heeft, zal De Houtbeer een leverafspraak via mail inplannen met de Klant. Op de dag van uitlevering ontvangt de Klant een tweede bericht met de melding dat de bestelling onderweg is. Als de Klant onverwachts belet is op de afgesproken dag van levering, zal De Houtbeer de levering toch uitvoeren aan de straatkant. Dit wordt beschouwd als het fysiek overdragen van de goederen aan de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering of afhaling, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Houtbeer. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Houtbeer was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Houtbeer.
 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Houtbeer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Houtbeer. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Houtbeer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Houtbeer heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Houtbeer, Gaspeldoornstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem op eigen kosten. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 
 
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Houtbeer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Houtbeer alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Houtbeer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Houtbeer wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 

De Houtbeer betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie en aansprakelijkheid

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de Houtbeer en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan De Houtbeer.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Houtbeer zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.  
Bovendien bevat de online catalogus van De Houtbeer grotendeels natuurproducten. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is daarom ook niet van toepassing indien dergelijke producten aangetast zijn door weersinvloeden waardoor ze scheuren, barsten en vervorming vertonen die de mechanische weerstand van het product niet ten slechte komen of indien beperkte kleur,- maat-, kwaliteitsafwijkingen waar te nemen zijn. Deze uitwerkingen eigen aan natuurproducten, betekenen niet dat er niet aan de overeenkomst werd voldaan door De Houtbeer.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, en die niet in lijn liggen met de eigenschappen van de natuurproducten zoals eerder beschreven in dit artikel worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De Houtbeer is in ieder geval niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van De Houtbeer is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan De Houtbeer worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden.  De Houtbeer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De Klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van De Houtbeer is bereikbaar via e-mail op info@dehoutbeer.be. Eventuele klachten, maar ook andere vragen kunnen hieraan gericht worden. 
De Houtbeer behandelt aanvragen iedere werkdag van 09:00u tot 12:00u en van 13:00u tot 17:00u.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Houtbeer beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt De Houtbeer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Indien de Klant een Consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de Consument wordt verzonden indien de schuldeiser een KMO is.
Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is.

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald.
Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.
De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Houtbeer, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, klantenadministratie, het verwerken van de bestelling, facturatie, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een verzoek op e-mail naar info@dehoutbeer.be , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich via e-mail naar info@dehoutbeer.be, richten tot De Houtbeer BV, Gaspeldoornstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Echter, Indien doorgeven noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met De Houtbeer verbonden zijn of met enige andere partner van De Houtbeer.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [http://dehoutbeer.be/nl/privacybeleid]. 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [http://dehoutbeer.be/nl/cookiebeleid].

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door De Houtbeer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Houtbeer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan De Houtbeer BV, Gaspeldoornstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem, info@dehoutbeer.be 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): Bestelnummer: 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) 
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.